[سجاد خداکرمی] درحال حاضر بازار سرمایه ایران با رسیدن کدهای سهامداری صادرشده در آن به نزدیک ۴۹‌میلیون فقره، در زمره یکی از بازارهای بزرگ بورس از نظر تعداد سهامدار قرار گرفته است. اما این بازار سرمایه بزرگ به لحاظ کمیتی چه نتایجی برای خود و اقتصاد ملی در پی دارد؟ این سوالی است که «شهروند» از دو کارشناس بازار سرمایه پرسید و یکی از آنها در مخلص کلام آن را فرصتی دانست که به سبب دلایل سلبی بزرگ‌شدن حجم بازار از دست خواهد رفت و دیگری آن را اگرچه دارای خیرات دانست، اما گفت که نمی‌توان از تبعات احتمالی که بر جای خواهد گذاشت، غافل بود.

۴۲.۵‌درصد از ایرانیان کد سهامداری دارند
امروزه هرچند با افزوده‌شدن بخش عمده سهامداران عدالت، ۴۲,۵‌درصد از ایرانیان کد سهامداری دارند، اما براساس اطلاعات رسمی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، تعداد کدهای سهامداری که  در پایان‌ سال گذشته به ۱۱‌میلیون و ۶۵۵هزار فقره رسیده بود تا نیمه تیرماه جاری به ۱۳میلیون و ۶۵۵‌هزار و ۲۷ فقره افزایش یافته است. در ۱۵ روز اول تیرماه جاری ۳۱۳‌هزار و ۴۳۰هزار کد سهامداری جدید صادر شده که در مجموع صدور کد بورسی از ابتدای امسال را به رقم ۲‌میلیون و ۲۷هزار کد رسانده است. به این ترتیب تعداد کل کدهای سهامداری صادره همراه با سهامداران عدالت به رقم ۴۸‌میلیون و