🎙 جذابیت یک فاصله قیمتی

🎙 خوش‌بینی معامله‌گران سکه

🎙 اتفاق عجیب در بازار خودرو

🎙 کاهش حباب قیمت خودروهای وارداتی