محمدرضا قادری، عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست، تجارت الکترونیک بین الملل را راهی برای نجات اقتصادی کشور برشمرد و از پست به عنوان هموار کننده این مسیر نام برد.
 به گزارش اقتصاد بازار، محمدرضا قادری پس از برگزاری پنجمین نشست چهارشنبه های استارتاپی پست که با حضور بهزاد اقبالخواه دیگر عضو هیئت مدیره این شرکت و فرزانه دانشمند، مدیرعامل شرکت چیگل برگزار شد، در توییتی، لزوم راه اندازی تجارت الکترونیک بین الملل را مطرح کرد.
قادری در این توییت عنوان کرد: "اقتصاد چین بخش اعظمی از رشد خود را مدیون علی بابا و اپراتورهای پستی قدرتمندی است که آن را پشتیبانی می کنند. وقت آن رسیده که ما هم تجارت الکترونیک بین الملل را به عنوان یک ضرورت واقدام جدی برای نجات اقتصادی کشور آغاز کنیم. پست، هموار کننده این راه پرفراز و نشیب خواهد بود."
گفتنی است موضوع گفتگو و هم اندیشی در این قسمت از نشست چهارشنبه های استارتاپی پست نیز  در رابطه با همکاری استارتاپ ها در توسعه تجارت الکترونیک بین الملل بود.
دراین نشست شرکتهای استارتاپی، شتاب دهنده ها، پارکهای علم و فناوری و سایر علاقمندان به این حوزه به صورت ویدئو کنفرانس حضور  داشتند.