سیدعبدالوهاب سهل آبادی با سابقه دلسوزی ها و دغدغه های فراوان در دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان درعرصه کار و تولید، ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، گفت: همه تلاش ما در این سال ها با هدف رساندن صدای کارگران به گوش همه مسئولان استانی و کشوری بوده است. وی کارگران را مجاهدانی سختکوش، ایثارگر و وفادار به مردم، تولید و کشور نامید که همچنان تعهد و ازجان گذشتگی خود را اثبات کرده اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این گفتگو با ابراز قدردانی از کارگران و کارفرمایان، کارگران را یک ضلع مهم از ابعاد تولید عنوان کرد و با اشاره به جایگاه صنعتی استان اصفهان، گفت: کارگران این استان در سخت ترین شرایط جزو نجیب ترین افرادی بوده اند که همچنان همراهی کامل خود را برای حرکت چرخه اقتصادی کشور نموده اند. وی افزود: در سال 99، باوجود شرایط کرونا، تشدید تحریم ها و مشکلات اقتصادی، کارگران و کارفرمایان استان اصفهان صادقانه و با تمام همت، ایستادگی نمودند و از هیچ کوششی در زمینه حمایت از تولید دریغ نکردند.

سهل آبادی بعنوان نماینده کارفرمایی و حامی کارگر و در جایگاه مسئولیت خود بعنوان رئیس خانه صمت ایران اظهار کرد: اکنون برخود لازم می دانم که به همه مردم شریف ایران بگویم، " کارگران نمونه ای در کشور ما مشغول به کار هستند:. زیرا باوجود تورم و مشکلات اقتصادی که واقعا بر معیشت آنان تاثیرگذار بوده است، همچنان سنگر کارو تولید را فعال نگه داشته اند و به شکوفایی تولید کمک کرده اند. وی به همه کارفرمایان توصیه کرد: در این برهه، کارگران را تنها نگذارند و همراهی و حمایت متداوم خود را از کارگران دریغ نکنند.