دبیر نخستین جشنواره صنایع دستی ایران گفت: با توجه به تجربه معاونت فرهنگی شهرداری به واسطه تجربه در برگزاری چنین رویدادها و شناختی که نسبت به ظرفیت مناطق  مختلف شهرداری وجود دارد، هماهنگی های لازم برای همکاری و ورود بخش های مختلف شهرداری با متولیان برگزاری جشنواره انجام شد.


نصیر ملت با اشاره به اینکه ساختار جشنواره صنایع دستی از طرح اصفهان ۲۰۲۰ شکل کرفت، اظهار کرد: در کنار رویدادهایی چون جشنواره بین المللی کودک و نوجوان و جشنواره ادبی جمالزاده و با توجه به ظرفیت گردشگری در اصفهان، ساختار رویداد جشنواره بین المللی صنایع دستی طرح ریزی شد.
وی افزود: تعریف جشنواره صنایع دستی با این نگاه شکل گرفت که در شهرهای گردشگر پذیر آنچه موجب ایجاد ارزش افزوده می شود، تکرار سفر گردشگران خارجی است که متاسفانه اصفهان از این لحاظ محروم است.
دبیر نخستین جشنواره صنایع دستی ایران بیان کرد: باید در کنار جاذبه های گردشگری، رویدادهایی تعریف کنیم تا با ایجاد انگیزه گردشگران برای سفر دو یا چند بار به اصفهان، ارزآوری و توسعه اقتصادی ایجاد شود.
نصیرملت با اشاره به تجربه ونیز در برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در کنار جاذبه های گردشگری و جغرافیایی شهر اضافه کرد: هر ساله با برگزاری این رویداد ۲۰ میلیون گردشگر از این شهر دیدن می کنند که با توجه به هزینه ۲ هزار یورویی برای هر گردشگر حدود ۴۰ میلیارد یورو یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای این شهر آورده اقتصادی دارد، این در حالی است که در نوروز دو سال گذشته در اصفهان حدود ۳۰ میلیارد تومان بود.
وی تصریح کرد: باتوجه به ظرفیت و بستری که در اصفهان در حوزه تعدد و تنوع صنایع دستی وجود دارد، جشنواره بین المللی صنایع دستی از بین رویدادهای هنرهای تجسمی، نمایشی، فرش ومعماری انتخاب شد و امیدواریم چنین رویدادهایی تداوم یابد.
دبیر نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه معاونت فرهنگی شهرداری به واسطه تجربه در برگزاری چنین رویدادها و شناختی که نسبت به ظرفیت مناطق  مختلف شهرداری وجود دارد، هماهنگی های لازم برای همکاری و ورود بخش های مختلف شهرداری با متولیان برگزاری جشنواره انجام شد.