به گزارش اقتصاد بازار، باشگاه روابط عمومی های شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان اولین دوره کارگاه برند شخصی را برگزار کرد.
اولین دوره کارگاه برند شخصی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.در این رویداد که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد حسین طاهری، متخصص خلق رشد کسب و کار، بیزنس کوچ، مدرس دانشکده کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان به ارائه مباحث تخصصی برند شخصی پرداخت.
در ابتدای این نشست، مهدی شایسته فرد، مدیر حوزه ریاست و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه این نشست اولین رویداد از دوره های  باشگاه روابط عمومی های شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی اصفهان  است گفت: باشگاه روابط عمومی های شرکت های عضو اتاق بازرگانی با هدف هم افزایی، شبکه سازی و توانمند سازی روابط عمومی ها   تشکیل شده است و اولین جلسه آموزشی با موضوع  برند شخصی برگزار خواهد شد، نشست های دیگر نیز با موضوع های تخصصی مربوطه نیز  اطلاع رسانی خواهد شد.
در ادامه  این رویداد حوزه های تخصصی برند شخصی همچون تکنیک های درخشش در برند ، فروش اصالت، برند شخصی و اصل اثبات اجتماعی تشریح شد.
دایره برتری در برند شخصی، فرق برند سازی با ادعا، روند ساخت برند شخصی و الگوی طراحی آن از دیگر مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.
قسمت پایانی این همایش نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.