مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در نشست هم اندیشی مسئولان ارتباطات مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری اصفهان، سه محور شهروندان، مدیران شهری و محیط شهری را از جمله مولفه های مدنظر در برنامه های این اداره کل در دوره جدید مدیریت شهری ذکر کرد.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیدعلی معرک نژاد با بیان اینکه تغییر و تحول در حوزه روابط عمومی می تواند در زمینه های مختلف انجام گیرد، اظهار کرد: تغییر و تحول و تعالی در حوزه های مختلف بعنوان یک سنت الهی باید شکل بگیرد و تداوم داشته باشد چراکه در غیر اینصورت به فرموده مقام معظم رهبری یا گوشه گیر و منزوی شده یا به سمت نابودی پیش می رویم.

معرک نژاد با ذکر برخی از اصول و ارزش های حاکم بر این اداره کل، حفظ کرامت انسان ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: فارغ از هرگونه نگاه و سلیقه ای که افراد دارند باید شأنیت و شخصیت آنها حفظ شده و این موارد را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه همفکری، مشورت و حرکت به صورت عالمانه، دخالت دادن مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و استفاده از ظرفیت حلقه های میانی را در دستور کار قرار می دهیم، اضافه کرد: مخاطب شناسی در حوزه رسانه و ارتباطات یکی از مهمترین اصولی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید نیازهای مخاطب، شناسایی شده و بر اساس آن نیاز و توجه به افق و چشم انداز ترسیم شده در گفتمان شورای محترم اسلامی شهر یعنی "شهر زندگی" تولیدات و خدمات خود را ارائه دهیم.

معرک نژاد لزوم توجه به موضوع نظم و انضباط را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر کاری در هر حوزه ای که قرار است انجام شود اگر نظم و انضباط نداشته باشد آن کار به سرانجام مطلوب نمی رسد، ما مسئولان ارتباطات در برنامه ریزی ها، رفت و آمدها و برنامه های اجرایی خود باید بتوانیم نظم و انضباط را در سطح اعلا به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه روابط دوستانه و دلسوزانه با یکدیگر داشتن از اصول مهم کاری در حوزه روابط عمومی است، بیان کرد: باید به یکدیگر کمک کرده تا بتوانیم به سرمنزل مقصود برسیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: در حوزه ارتباطات و رسانه باید تاثیراتی را در حوزه شهروندان داشته باشیم، نباید بلندگوهای یک طرفه سازمان خود باشیم بلکه باید نگاه خود را برمبنای تعاملات دوسویه قرار دهیم زیرا در غیر اینصورت به سمت منزوی شدن حرکت می کنیم.

معرک نژاد گفت: نباید آگاهی بخشی تنها یک سویه باشد بلکه باید مردم و مشکلات آنها را نیز دید و مردم این احساس را داشته باشند که حوزه روابط عمومی و رسانه شهرداری یک پل ارتباطی بین آنها و مدیران شهری و امانتدار مردم بوده و پل ارتباطی بین شهرومدیران شهری با ابزار رسانه و ارتباطات باید شفافیت و پاسخگویی داشته باشند. این راه باید تسهیل شود و برای آن برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: محیط شهری و تبلیغات محیطی، تاثیرگذاری زیادی روی روحیه مردم دارد، یکی از مؤلفه های شهر اسلامی بحث محیط کالبدی شهر است، تبلیغات محیطی، نمادها، المان ها و نشانه هایی که به صورت موضوعی و ثابت در شهر استفاده می شود باید معرف شهر اسلامی باشد و ترویج کننده و تقویت کننده هویت دینی، انقلابی ما باشد. مردم باید نمود اصفهان شهر عالمان و شهیدان را در محیط شهری دیده و روح حاکم بر شهر بر اساس آن جاری گردد.

وی اضافه کرد: این موارد امکان پذیر نیست مگر اینکه قسمت های مختلف از جمله حوزه های فرهنگی اجتماعی، خدمات شهری، سازمان ها و معاونت های دیگر با یک گفتمان همگرا در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند، به همین دلیل میز فرهنگ و رسانه با نگاه همگرا کردن حوزه های مختلف تشکیل شده است.

گفتنی است در این جلسه، مسئولان ارتباطات بخش های مختلف شهرداری اصفهان به بیان دغدغه ها، مسائل و پیشنهادهای خود در این حوزه پرداختند.