نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: ابتکار اصفهان در ارتباط موضوع گردشگری به موضوع سالمندی مرا تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، ساتیامی گفت: ایران یک کشور سالمند است که طبق همین آمار تا سال ۲۰۵۰، ۳۰ درصد جمعیت ایران سالمند خواهد بود.

وی ادامه داد: جمعیت سالمند در واقع به عنوان باری بر روی جامعه نیست بلکه می‌توان با آنها به عنوان فعالان جامعه و مشارکت در سطح جامعه، در ارتباط بود.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ادامه داد: در ایران وقت آن رسیده که امید زندگی را افزایش داد و این امر از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه زیرساختی، خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت صورت می گیرد، محقق می‌شود.

ساتیامی یادآور شد: یک موضوع دیگر که مرا در اصفهان تحت تاثیر قرار داد، ابتکار اصفهان است. اصفهان به جای آنکه روی نقاط ضعف دست بگذارد روی نقاط قوت دست گذاشته وبا توجه به اینکه اصفهان یک شهر گردشگری است برای من جالب بود که موضوع گردشگری را به موضع سالمندی ارتباط داده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری و ارتباط آن با سالمندی، اصفهان نه تنها می‌تواند یک الگو پیشرو برای سایر استان‌ها در ایران باشد بلکه می‌تواند یک پیشرو در منطقه و جهان باشد.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزود: ما در صندوق بین‌المللی جمعیت این صحبت را داریم که می خواهیم همه توان و خدمات را در اختیار شما قرار دهیم و از پروژه شهر دوستدار سالمند برای رسیدن به این حقیقت، حمایت کنیم.

ساتیامیبا اشاره به بحث تکریم سالمندان، یادآور شد: نکته دیگر که مورد توجه است؛ بحث مهم تکریم سالمندان است، این مساله به فرهنگ ما برمی‌گردد و آن احترامی که برای پدربزرگ و مادربزرگ‌هایمان قائل هستیم. در واقع جامعه نسبت به آنها مسئولیت دارد.

وی در پایان گفت: از شهردار اصفهان تقاضا دارم تا شهر اصفهان را به عنوان یک شهر دوستدار سالمند و الگوی منطقه و جهان معرفی کنند.