ساعت ۲۴‌، در دگرگونی شبانه‌روز یک «آن» بسیار عجیب است‌. در این «آن»، آشکار نیست در زمین روز، استیلا دارد یا هنوز شب بر زمین چیره است. ایستایی و ابهام در ساعت ۲۴ به اوج می‌رسد‌. ویژگی دیگر ساعت ۲۴ این است که تاریکی به اوج رسیده و ثانیه‌ای بعد زمین به روی روشنایی و سپیدی لبخند می‌زند. آیا ساعت ۲۴ وعده داده شده وزیر امور خارجه نظام سیاسی ایران درباره اینکه گفته است ساعت ۲۴ پاسخ اروپایی‌ها را خواهیم داد نیز ویژگی‌های ساعت ۲۴ را خواهد داشت؟ به ویژه درباره حرکت از ناروشنی به روشنی را در ثانیه‌هایی بعد از ساعت ۲۴ خواهیم دید‌؟ واقعیت این است که شهروندان ایرانی درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای به درازا کشیده شده و فرساینده نظرشان با بخشی از سخنان وزیر خارجه دولت سیزدهم که گفته است «چیزی که مردم از ما می‌خواهند این است که به اندازه کافی مذاکره کردید و حرف زدید؛ مردم از ما نتیجه می‌خواهند» توافق دارند و آن را تایید می‌کنند. رسانه‌های ایران که در وضعیت دشواری قرار دارند تا درباره برجام خط قرمزهای نظام سیاسی را رعایت کنند اما به شکل‌های پیدا و پنهان همین مساله را به اطلاع مقام‌های تصمیم‌گیرنده رسانده‌اند‌. رسانه‌های ایرانی نوشته و گفته‌اند شهروندان از اینکه ایرانیان ۲۰ سال است زیر تیغ یک خبر و یک اقدام قرار دارند خسته و فرسوده شده‌اند و این پرونده آنها را آزار می‌دهد‌. اما شهروندان ایرانی با این بخش از سخنان وزیر خارجه که «تصمیم نظام بر این قرار گرفت که موضوع مذاکرات وین را به زندگی روزمره مردم گره نزند.» از تیتر اخبار صداوسیما و رسانه‌ها خارج کنیم ولی به جای اینکه یک روزشمار هیجانی به کشور ارائه دهیم در دل مذاکرات کار واقعی را انجام دهیم. شهروندان ایرانی با زبان بی‌زبانی به مقام‌های ایرانی گفته و می‌گویند پرونده هسته‌ای دست کم از شروع دهه ۱۳۹۰ بیش از پیش زندگی و کسب‌وکار و امنیت روانی آنها را دستخوش دلهره و سرسام کرده است. آیا ساعت ۲۴ وعده داده‌شده وزیر خارجه در بستر دادن پاسخ ایران به پیشنهاد اروپایی‌ها می‌تواند این دلهره و سرسام و احساس بدبختی را از دل و ذهن ایرانیان دور کند. اقتصاد ایران آیا می‌تواند امیدوار باشد از بلاتکلیفی و در سرازیری حرکت کردن خلاص ‌شود‌؟ ایرانیان امیدوارند پاسخ این چیزی باشد که پرونده یک داستان تلخ بیست‌ساله برای همیشه یا دست‌کم برای یک دوره میان‌مدت بسته شود تا آنها نفس تازه کنند و همانند شهروندان جهانی زندگی عادی داشته باشند.

جهان صنعت