ریحانه سجادی در هفته نامه نوسان نوشت: علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با انتقاد از این وضعیت، می گوید: خودروها سهم ۵ درصدی در آلایندگی هوا دارند و مبدأ بیشتر آلاینده‌ها کارخانجات اطراف شهر است، همچنین با وجود خشکی زاینده‌رود و مازوت‌سوزی توسط نیروگاه اصفهان، شرایط بدی در اصفهان ایجاد شده و امیدواریم در این تصمیم تجدیدنظر شود. سخنگوی اصفهان برق استان اصفهان نیز در این باره به "نوسان" می گوید: از 11 نیروگاه اصفهان، سه نیروگاه آبی است و از هشت نیروگاه دیگر تنها نیروگاه شهید محمد منتظری قابلیت استفاده از سوخت مازوت را دارد. به گفته محمدرضا نوحی از هشت واحد نیروگاه شهید منتظری دو واحد به دلیل تعمیرات دوره ای تا پایان سال خارج از مدارند، اما به دلیل قطع گاز، شش واحد دیگر این نیروگاه به دستور شورایعالی امنیت ملی کشور به دلیل برودت هوا و محدودیت مصرف سوخت گاز، باتوجه به قابلیت مازوت سوزی، این واحدها امسال هم برای تولید برق از سوخت مازوت استفاده می کنند.

مازوت سوزی ادامه دارد

او درباره اینکه مازوت سوزی نیروگاهها تا چه زمانی ادامه می یابد، می گوید: شرایط آب و هوایی در مازوت سوزی دخیل است و به طور قطع با افزایش دمای هوا، مصرف مازوت کاهش و سوخت گاز جایگزین آن می شود، اما با توجه به پیش بینی تداوم سرما تا اسفند ماه، احتمالا مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری تا آن زمان هم ادامه می یابد. به گفته نوحی، اگرچه نصب فیلتر بر اگزوز نیروگاه شهید منتظری ضرورت دارد و از سوی دیگر سوخت مازوت باید توسط پالایشگاه گوگردزدایی شود و این اقدامات در دستور کار است که البته هزینه بر است و باید برای هر دو پیش بینی هزینه و زمان شود؛ متاسفانه فعلا هزینه های مازوت سوزی را مردم می دهند و بنابر آمارهای دانشگاه علوم پزشکی شاهد افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا هستیم.

هزینه های مازوت سوزی

عضو کارگروه پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان درباره مازوت سوزی در اصفهان می گوید: در محاسبات من اگر کل نیروگاه شهید محمد منتظری مازوت سوزی کند، روزانه حدود 560 تن در روز اکسید گوگرد منتشر می کند، بنابراین مصرف مازوت در شش واحد این نیروگاه روزانه میزان بالایی اکسید گوگرد منتشر می کند این در حالی است که نیروگاه ها باید گوگرد حاصل از مازوت سوزی را تصفیه کنند، اما به چند دلیل توان این کار را ندارند. حسین احمدی کیا با اشاره به اینکه میزان گوگرد مازوت مورد استفاده در نیروگاه ها بالاست، در حالیکه استاندارد گوگرد مورد استفاده نیروگاه های دنیا نیم درصد است، توضیح می دهد: اگر نیروگاهی بخواهد مازوت را تصفیه کند 500 میلیون دلار هزینه نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان پذیر نیست، اما اگر بخواهند گاز خروجی نیروگاه را تصفیه کند نیز باید چیزی حدود 380 میلیون دلار هزینه کند که نه تنها توان پرداخت این هزینه را ندارد، بلکه نیروگاه ها دانش فنی این کار را هم ندارند. به گفته این پژوهشگر، در این شرایط خود پالایشگاه اصفهان باید مازوت تولیدی خود را تصفیه کنند که متحمل حدود 800 میلیون دلار هزینه می شود و از سوی دیگر برای این کار نیازمند میزان زیادی کاتالالیست است که باید از خارج وارد کشور شود، در حالیکه در دنیا تولید مازوت ممنوع است، چراکه مازوت را می توان به مواد بهتر همچون بنزین و گازوئیل تبدیل کرد.

او تاکید می کند: در حال حاضر آلودگی منتشر شده از نیروگاه شهید محمد منتظری، هفت برابر استاندارد اروپاست و محاسبات نشان می دهد که گوگرد حاصل از آن 1200 ppm است، در حالیکه استاندارد اروپا 140 ppm است. احمدی کیا با اشاره به تاثیر این میزان آلودگی بر شهر اصفهان، می گوید: با اینکه نیروگاه شهید محمد منتظری در مسیر باد غالب نیست، اگر کل نیروگاه منتظری با مازوت سوزانده شود، حدود 6 درصد ذرات معلق اصفهان را افزایش می دهد و اکسیدگوگرد اصفهان را حدود 3.5 برابر خواهد کرد، از سوی دیگر مقدار زیادی اکسید نیتروژن به هوای اصفهان اضافه می کند. او می گوید: اگرچه برخی کشورهای دنیا همچون هند و چین و حتی در اروپا و آمریکا از سوخت مازوت استفاده می کنند، اما دو مسئله وجود دارد؛ نخست مازوت تولیدی آنها استاندارد و میزان گوگرد حاصل از این سوخت نیم درصد است، در حالیکه این عدد در ایران بین 3 تا 5 درصد است. دوم اینکه در دنیا فیلترهای تصفیه مازوت وجود دارد و صنایع تمام گازهای آنها همچون اکسیدگوگرد و اکسید نیتروژن را تصفیه می کنند و باید توجه شد این گازها بعد از تصفیه، مشکلی نخواهند داشت، اما در ایران هیچ یک از این گازها و حتی مازوت تصفیه نمی شوند و در حال حاضر هیچ یک از نیروگاه های اصفهان و ایران، توان تصفیه این گازها را ندارند و هزینه این کار آنقدر زیاد است که هیچ صنعتی برای دو یا سه ماه زیر بار این کار نمی رود. به گفته این عضو کارگروه پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان، در محاسبات سال 99 خسارت بهداشتی ناشی از ذرات pm2.5 در اصفهان حدود 450 تا 600 میلیون دلار بود، همچنین آلودگی pm2.5  اصفهان، هفت برابر استاندارد جهانی است و این شاخص اصفهان حتی از تهران شرایط بدتری را تجربه می کند واین میزان آلودگی نتیجه فقر دولت و مردم است، درحالیکه برای این شرایط باید هزینه شود.