به گزارش اقتصاد بازار، پس از برگزاری جلسات متعدد و اتاق فکر‌های فراوان توسط کارشناسان حوزه فرهنگ شهروندی و مدیران شهری و با هدف ارتقاء و توسعه فرهنگ شهروندی، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اداره توسعه فرهنگ شهروندی در سال ۱۴۰۲ تدوین و مورد بهره برداری قرار گرفت.
برنامه مذکور شامل سیاست‌ها و اهداف، موضوعات و اولویت های اداره توسعه فرهنگ شهروندی در سال جاری و منطبق بر سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی شورای اسلامی شهر اصفهان و اسناد بالادستی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان می‌باشد.
گفتنی است؛ ارگان های مرتبط و ذینفع، همچنین عموم مردم اصفهان به خصوص ایده پردازان و پیمانکاران حوزه فرهنگی می توانند بر اساس این سند نسبت به ارائه برنامه های پیشنهادی خود به این اداره اقدام کنند.