اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه گفت: بانک رفاه کارگران، حمایت از همه واحدهای تولیدی را رسالت خود می‌داند و این جای خوشبختی است که فولاد مبارکه در حوزه صنعت فولاد و توسعه اقتصادی کشور نقش پیشران و در توسعه صنایع بالادست و پایین‌دست خود نقش محوری دارد. وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران تمامی ظرفیت‌های خود را بسیج کرده تا در همه حوزه‌های تامین منابع داخلی و ارزی و بین‌المللی و همچنین در حوزه حمایت از مشتریان فولاد مبارکه، یاری‌رسان بزرگترین فولادساز کشور و خاورمیانه باشد.