برهمين اساس قيمت 10 قلم خوراكي از جمله شير، پنير، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماكاراني، قند و شكر در اين ليست قرار گرفته است. بدين‌ترتيب از اين پس دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي 300 هزار توماني، 10 قلم كالا را به صورت يارانه‌اي به مردم پرداخت مي‌كند.  البته صولت مرتضوي اخيرا اعلام كرده است اين طرح اختياري است. اين درحالي كه در حكم قانوني كه مجلس در بودجه آورده بود؛ حرفي از «اختيار» نبود و دولت «ملزم» به ارايه كالابرگ كالاي اساسي به قيمت شهريور 1400 شده بود.

موضوعي كه بارها مورد مخالفت رييس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در چند هفته گذشته بارها شايعاتي مبني بر استعفاي مسعود ميركاظمي از سازمان برنامه و بودجه شنيده شده و شايد اين عقب‌نشيني دولت از موضع قبلي بر سر ارايه كالاي اساسي به قيمت شهريور ماه سال گذشته، اين شايعات را نيز قوت ببخشد. با اين تفاسير طبق اظهارات مرتضوي كالابرگ الكترونيكي با قيمت پايه شهريور 1400 درنظر گرفته شده است و مابه‌التفاوت آن به ‌صورت يارانه به مردم پرداخت مي‌شود، همچنين در صورت افزايش قيمت كالاها، تمهيدات جبراني پيش‌بيني شده است. مرتضوي مي‌افزايد: اين طرح آزمايشي را ارزيابي مي‌كنيم و چنانچه مطلوب بود آن را به سرعت در كل كشور تعميم خواهيم داد. مردم و متقاضيان هم مي‌توانند از فرصتي كه تقريبا يك ماه زودتر از موعد مقرر واريز يارانه نقدي به حساب مردم است، استفاده كنند و به قدر نياز از اين 10 قلم كالا خريداري كنند. مردم چنان‌كه به خريد كالا تمايل نداشتند، مي‌توانند در پايان كار و در بيستم هر ماه يارانه نقدي را دريافت كنند. به عنوان مثال قيمت امروز روغن ۸۱۰ گرمي: ۶۲۰۰۰ تومان، پرداختي فرد حدودا ۱۴۰۰۰ تومان است. مابه‌التفاوت از محل يارانه فرد پرداخت مي‌شود و «در سقف يارانه» خريد مي‌كند البته از اين پس هم سقف پرداخت مردم حتي در صورت افزايش قيمت‌ها، ثابت خواهد ماند.