ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه  CARES  جهت صادرات میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان در این شرکت به عنوان تنها دارنده این گواهینامه با موفقیت انجام شد.
مهدی کوهی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه افتتاحیه این ممیزی با اشاره به جایگاه استانداردها و گواهینامه های بین المللی در ذوب آهن اصفهان گفت: این مجتمع عظیم صنعتی به عنوان اولین و بزرگ ترین شرکت تولید کننده مقاطع ساختمانی در ایران ، صادرات محصولات تولیدی به کشورهای خارجی از جمله  بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده و بدین منظور از پذیرش و پیاده سازی جدید ترین استانداردهای مربوطه استقبال می کند.
در ادامه محمد صدری مدیرکیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان اظهار داشت : سومین ممیزی مراقبتی بعد از اخذگواهینامهCARES طــی روزهای ۸،۷ و ۹ خرداد ماه توسط سرممیز موسسه مذکور آقای Yavuz Deveciler از موسسه CARES انگلستان و در مدیریت های مرتبط انجام گردید که با توجه به انطباق کامل محصولات و فرآیندها با الزامات موسسه CARES و استاندارد ISO ۹۰۰۱، گواهینامه CARES تمدید اعتبار شد.
صدری ضمن قدردانی از حمایت هــای مدیرعامل شــرکت جهت دریافت این گواهینامه، گفت: مدیریت های مختلف شرکت به ویژه فولادسازی ، نورد، آزمایشگاه مرکزی ، اتوماســیون و ارتباطات،  بازاریابی و فروش خارجی، بازاریابی و فروش داخلی ،آموزش و سرمایه های انسانی،سازماندهی و روشها، روابط عمومی، پشتیبانی فروش  و برنامه ریزی حمل،حراست و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت آمیز این دوره از ممیزی، مشارکت فعال داشتند.
در جلسه اختتامیه نیز، سرممیزموسسه CARES ضمن تشریح چگونگی ممیزی انجام شده در قسمت های مختلف شرکت ، تلاش گسترده ذوب آهن اصفهان در جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد CARES  در این مجتمع صنعتی را قابل ملاحظه دانست و یادآور شد : ممیزی مراقبتی گواهینامه CARES  در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد .