نام سنگ دهبید که در گروه سنگ های مرمریت جا دارد ، با توجه به محل استخراج آن در روستای دهبید فارس انتخاب شده است .
سنگ ها را می توان شناسنامه و بیانگر تاریخچه ای دانست که بر زمین گذشته است .گوناگونی و تنوع این جلوه های طبیعی و کاربرد آنها در نمای دکوراتیو ثابت ساختمانی ،در چنددهه اخیر نقش مهمی در صنعت نمای ساختمانی ایفا کرده است.
به گزارش اقتصاد بازار، وجود انواع معادن غنی مرمریت ها، کشورمان را از نظر تامین نیازهای داخلی و نیز صادرات این منابع به کشورهای دیگر توانمند نموده است.
سنگ دهبید استخراجی از معادن ، گونه های مختلف سنگ های دهبید نظیر انگورک، چاه مرغی، آرین، مشکی، دهبید حسین آباد، کوه سفید، مروارید و شایان با داشتن ویژگی های مثبت فراوان طرفداران زیادی در بخش پوشش ساختمانی را به خود جذب نموده اند.
۴ ویژگی نمونه های با کیفیت مرمریت دهبید را تشریح و توضیح می دهیم:
اولین ویژگی " ساب پذیری بالا : هر سنگ ساختمانی مصرفی در نما یا پوشش کف بنا ، در طول زمان درمعرض آسیب هایی ازقبیل لکه پذیری ،سایش و ترک های کوچک قرارداشته و نیازمند ساب زنی می شود .
دوم : صاف، یکدست و بدون پریدگی، ترک و پوسیدگی:
انتظاری که همه ما از سطوحی با پوشش سنگ و مرمریت داریم، زیبایی و یکدستی است .هنگام خرید سنگ دهبید به سلامت آن توجه داشته و از عدم وجود نقص و ترک یا پریدگی درآن مطمئن شوید .
سوم : یکپارچگی در رنگ ؛ وجود رگه ها و نقوشی که این نوع سنگ ها وجود دارد ، آنها را ازنظر رنگی متنوع و زیبا می کند .اما در صورت بالا بودن میزان تفاوت رنگ در هر بخش ، نمای پوششی توسط آن دچار چند رنگی شده و از زیبایی بنا کاسته می شود.
چهارم : ضخامت مناسب ،بسته به کاربرد این نوع سنگ و مکانی که قصد پوشش آن را دارید ، ضخامت سنگ دهبید مورد نیاز شما متفاوت خواهد بود ، با راهنمایی پیمانکار مربوطه ، نسبت به انتخاب سنگ با ضخامت مورد نیاز اقدام نمایید.

 

مهندس فراز ریخته گران اصفهانی