سیدمحمود فاطمی‌عقدا رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: افزایش نرخ ارز بر اساس رویه‌ای نادرست در اقتصاد کشور باعث تحریک و تحت تاثیر قرار گرفتن هر چه بیشتر سایر بازارها می‌شود. بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازار مسکن نیز با توجه به افزایش قیمت اجناس در بازار و تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌پذیرد.
او اضافه کرد: بازار مسکن سهم مهم و بسزایی در اقتصاد کشور دارد. بنابراین طبیعی است که از تحولات و دگرگونی در سایر بازارها تاثیر پذیرد. فاطمی‌عقدا در ادامه افزود: چنین نیست که بتوان گفت با کاهش نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز کاهش خواهند یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که قیمت مسکن و نرخ ارز در افزایش رابطه مستقیم دارند. ولی بازار مسکن در بازگشت به قیمت‌های قبلی از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند. رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنگامی که شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، بازار مسکن این سطح افزایش را حفظ می‌کند؛ از نرخ نهاده‌های ساختمانی گرفته تا دستمزد نیروی کار. به هر صورت اینها موضوعاتی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. فاطمی‌عقدا ادامه داد: وقتی کالایی را در بازار کم داریم و از بهره‌برداری، مدیریت و عرضه همان مقداری نیز که در اختیار داریم عاجز هستیم، چیزی جز این آشفته‌بازار را نمی‌توان انتظار داشت. اگر این بازار با استفاده از قوانین موجود به درستی مدیریت می‌شد، شاید امکان ساماندهی وجود داشت؛ قوانینی از قبیل دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس و این‌گونه موارد که توسط مجلس وضع شد و دولت را مکلف به اجرای آنها کردند؛ قوانینی که در اجرا موثر نبوده و نتوانستند این بخش را مدیریت کنند. رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: ضعف در مدیریت بخش مسکن به وضوح دیده می‌شود. اگر دولت واقعا می‌توانست بخش مسکن را مدیریت کند، این حوزه قطعا قابل کنترل بود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، یعنی ما دچار کمبود واحدهای مسکونی و مدیریت ناکارآمد باشیم، آشفته‌بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.